Uslovi korišćenja - Anduja doo

Cene na sajtu

Sve cene prikazane na sajtu su sa uračunatim PDV-om. Ukoliko je za artikal odobren promotivni internet popust, iskazan je i procentualno i brojčano.


Modaliteti plaćanja su: 

 1. Pouzećem - u gotovini, prilikom preuzimanja naručene robe, (koja se isporučuje na adresu kupca), kurirskoj službi koja vrši isporuku robe. 
 2. Virmanom - pravna lica nakon poslate interneta narudžbenice naknadno dobijaju predračun na osnovu koga vrše plaćanje.
 3. Uplatnicom  - fizička lica na zahtev dobijaju uputstvo za uplatu


Isporuka robe

 1. Rok isporuke je 1 - 4 radna dana u skladu sa pravilima i načinom poslovanja kurirske službe.
 2. Isporuka robe za firme vrši se nakon registrovanja uplate na računu prodavca 
  (plaćaju virmanski po predračunu koji dobijaju naknadno, nakon kreiranja narudžbenice i prilikom isporuke robe dobijaju račun-otpremnicu).
 3. Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije, bez AP Kosovo i Metohija. Isporuka izvan teritorije Republike Srbije trenutno nije moguća.


Cena prevoza

 1. Ukoliko je vrednost naručene robe putem internet narudžbenice preko 5.000 dinara, troškove transporta snosi ANDUJA d.o.o.
 2. Ukoliko je vrednost naručene robe putem internet narudžbenice manja od 5.000 dinara, troškove prevoza, u skladu sa cenovnikom kurirske službe, plaća kupac.


Garancija

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. 

U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti artikal novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje artikla, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na artiklu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica, odnosno ako se ne pridržava garantnih uslova dobijenih uz artikal.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled primljenog artikla i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će artikal biti zamenjen.

Za sve artikle pod garancijom važe prava navedena u garantnom listu.

Pozitivni zakonski propisi osnov su za ostvarivanje svih prava vezanih za garancije.


Postupak reklamacije

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Reklamacija prilikom isporuke - prijema robe
  Ukoliko se prilikom prijema naručene robe, konstatuje da je isporučeni artikal oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju.
  Davalac garancije će popraviti neispravni artikal, zameniti ga novim ili vratiti novac.
 2. Reklamacija u  garantnom roku - davalac garancije, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka artikala koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti neispravni artikal, zameniti ga novim ili vratiti novac.

  U ovom slučaju, kupac artikal šalje isključivo na adresu ovlašćenog servisa, upisanu na garantnom listu (u slučaju slanja u neovlašćeni servis, artikal gubi garanciju). Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. 


Da bi kupac ostvario pravo na reklamaciju potrebno je da:

 1. reklamirani proizvod dostavi u ovlašćeni servis naznačen na garantnom listu,
 2. podnese na uvid originalni račun račun,
 3. dostavi opis neispravnosti,

Nakon toga, sve informacije o statusu artikla koji je na servisu, kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa.


Ugovor o prodaji na daljinu

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 10/2016 - drugi zakon), kupovina preko prodajne internet stranice www.anduja.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je roba predata. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je dostavljena trgovcu.

U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu robe, nakon što se utvrdi da je roba neoštećena i ispravna.

Kupac je dužan da robu vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustajanju, roba se više ne moze vratiti.
Prilikom povraćaja robu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju, u originalnom i neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i račun.

Po prijemu robe, utvrdiće se da li je ista ispravna i neoštećena. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje robe koji su rezultat neadekvatnog rukovanja, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njena priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje robe krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema robe u ispravnom stanju. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

1. Ugovor o prodaji na daljinu
2. Izjava o odustajanju

Privatnost podataka

 1. ANDUJA d.o.o. se obavezuje da će podatke koji su nam neophodni za formiranje Narudžbina (ime, prezime, adresa, e-mail, telefon...) i isporuku naručene robe, čuvati kao privatnost svojih kupaca
 2. Prikupljaju se samo osnovni podaci o kupcima/korisnicima, zaista neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
 3. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Zaposleni u preduzeću ANDUJA d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 4. Podaci o traženim i kupljenim artiklima, kao i o stranicama koje korisnici posećuju prikupljamo, analiziramo, obrađujemo i koristimo u cilju poboljšanja ponude, izgleda i načina korišćenja naših stranica, kako bismo korisnicima omogućili jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
 5. ANDUJA d.o.o. se obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti ni u koje druge svrhe.

 

  Korišćenje sadržaja

Nije dozvoljeno distribuirati, modifikovati, kopirati, prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj ANDUJA d.o.o. proizvoda i usluga sa Internet prodavnice, bez prethodnog pismenog odobrenja ANDUJA d.o.o. Beograd.

ANDUJA d.o.o. će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanja navedenog ponašanja, te apsolutno i bespogovorno poštovati sve naloge državnih organa kojim se zahtevaju otkrivanje ili pomoć u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste.

Takođe, sve informacije o tome da je došlo do nezakonite ili zabranjene upotrebe Internet prodavnice od strane trećeg lica, biće automatski prosledjene nadležnim organima vlasti.

Zabranjeno je da korišćenje Internet prodavnice i sadržaja objavljenog na njoj u cilju sticanja, ostvarivanja ili obezbeđivanja bilo kakvih imovinskih prava. 

Za sve informacije možete nas kontaktirati na emai adresu: office@anduja.rs, telefon (+381)  063-212-165 ili pismenim putem na adresu: ANDUJA d.o.o. Živka Davidovića 10, Beograd - Zvezdara 11050.