Transport

Nakon prijema Vaše narudžbenice kontaktiraćemo Vas i telefonski potvrditi ispravnost naručenih artikala.
Nakom potvrđivanja svih elemenata narudžbine (stavki narudžbenice, mesta za isporuku, datuma isporuke ...) smatra se da je narudžbenica kompletirana.
Isporuka robe je u roku od 1 do 4 radna dana na celoj teritoriji Republike Srbije.
 

Ukoliko je iznos Vaše narudžbenice:

15000 din. ili veći,

mi ćemo isporučiti naručenu robu na celoj teritoriji Republike Srbije

BEZ PLAĆANJA TRANSPORTNIH TROŠKOVA

Isporuka

Isporuku vrši ovlaščena služba transporta.
Prilikom isporuke naručene robe (isporuke na Vašu naznačenu adresu u narudžbenici) služba transporta i isporuke predaje kupcu naručenu robu i vrši naplatu. Kupac je u obavezi da prekontroliše primljenu robu.
 
 

Plaćanje

Isporučenu robu kupac gotovinski plaća kuriru. 
Platnim karticama trenutno nije moguće platiti naručenu robu.
Kupac dobija račun za isporučenu robu.
Kupac može prilikom naručivanja robe tražiti predračun i izvršiti plaćanje preko računa. Nakon evidentiranja uplate prosleđuje se roba na naznačenu adresu u narudžbenici.